Verbouw

De oorsprong van Thunnissen Onderhoud ligt in de verbouw. Veelal betreft het één object; een woning, kantoorpand of een wooncomplex, zoals een bejaardentehuis. Met betrekking tot de verbouw kan onderscheid worden gemaakt in binnen- en buitenwerkzaamheden, binnen bijvoorbeeld voor een badkamer. Overigens kan Thunnissen Onderhoud bogen op ruime ervaring met betrekking tot interieuradviezen.

Die expertise wordt graag in uw voordeel ingezet! Aan de buitenzijde van het object voor ondermeer voegwerkherstel, kozijnen, stenen of hekwerken op galerijen. De activiteiten voor verbouw hebben overigens een duidelijk raakvlak met de bouwkundige- en tekenafdeling van Thunnissen Onderhoud. Daar kunnen immers alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Het spreekt voor zich dat dit een gunstige uitwerking heeft op de snelheid, de effciency én het optimaal besteden van het beschikbare budget.

Nieuwbouw

Ook met betrekking tot nieuwbouw heeft Thunnissen Onderhoud ruimschoots aangetoond alle kennis in eigen huis te hebben. Of het nu de bouw van een grote en gecompliceerde nieuwbouwwoning betreft of een bedrijfsverzamelgebouw waarin diversen ondernemingen hun intrek kunnen nemen; de vakmensen van Thunnissen Onderhoud draaien hun handen er niet voor om. Datzelfde geldt voor de nieuwbouw van appartementen.

Kortom Thunnissen Onderhoud is altijd goed in vorm waar het nieuwbouw betreft.

Ontwerp

Interieurverbouwingen vragen een specifieke aanpak. Voor het eindresultaat speelt vooral de bereikte ambiance een doorslaggevende rol.

Dat vereist een weloverwogen werkwijze, waarbij de verschillende factoren, zoals functionaliteit, materiaalkeuze, verlichting en persoonlijke voorkeuren tot een smaakvol geheel moeten worden samengevoegd.

Thunnissen Onderhoud kan hiervoor verrassende totaalconcepten ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne computersoftware, die een realistische nabootsing van de praktijk mogelijk maakt.

Houten kozijnen, ramen & deuren

In serie of in maatwerk; Thunnissen Onderhoud kan het allebei perfect uitvoeren; de fabricage van houten kozijnen, ramen en deuren. Alle (ambachtelijke) vaardigheden, evenals de benodigde apparatuur om de uitvoering in allerlei stijlen vorm te geven, zijn in onze eigen werkplaats aanwezig.

Van eerste ontwerp tot en met een zorgvuldige uitvoering en uitlevering volgens afspraak; het vakmanschap van Thunnissen Onderhoud zal u keer op keer plezierig verrassen.

Renovatie

Of het nu een totaalrenovatie betreft of een deelrenovatie; dit soort projecten is bij Thunnissen Onderhoud in goede handen. Veelal gaat het daarbij om opdrachten met een middelgrote tot grote omvang, zoals de renovatie van een woonwijk met laagbouwwoningen.

Maar ook voor renovatie van grote aantallen hoogbouwwoningen is Thunnissen Onderhoud hét adres. Ieder renovatieproject is onlosmakelijk verbonden met een logistiek traject. De sterke reputatie van Thunnissen Onderhoud met betrekking tot logistieke trajecten en de klantvriendelijke werkwijze komt bij ieder renovatieproject volledig tot zijn recht.

En dat is voor elke opdrachtgever een geruststellende gedachte. Afspraak is afspraak; op Thunnissen Onderhoud kunt u simpelweg rekenen.

Restauratie

De restauratie van een uniek object vertrouw je niet zomaar toe aan de eerste de beste! Het restaureren van objecten is een specialisme waarmee een aannemer zich daadwerkelijk kan onderscheiden. Hierbij komt immers veel vakmanschap kijken.

Thunnissen Onderhoud heeft hiermee een goede naam weten op te bouwen. Aan elke succesvolle restauratie gaat veel onderzoek vooraf. De bevindingen daarvan moeten vervolgens worden vertaald in een zorgvuldige werkwijze die volledig recht doet aan de unieke eigenschappen en uitstraling van het object.

De juiste materiaal keuze vormt daarbij een doorslaggevende factor. Overigens kan Thunnissen Onderhoud dankzij de eigen timmerfabriek ook monumentaal timmerwerk moeiteloos uitvoeren. Kortom, iedere restauratie is bij Thunnissen Onderhoud in vertrouwde handen.

Meerjaren–onderhoudsplan (M.J.O.P.)

Iedere eigenaar of beheerder van onroerend goed zal onderschrijven dat het (regelmatig) uitvoeren van onderhoud onlosmakelijk verbonden is aan dat bezit.

Immers, de kwaliteit van het onroerend goed blijft alleen op peil door structureel onderhoud te plegen. Dat heeft vervolgens weer een gunstige invloed op de waarde. De basis voor succesvol planmatig onderhoud is een nauwgezette meerjarenplanning.

Thunnissen Onderhoud verstaat de kunst om dat noodzakelijk onderhoud - uitgezet in de tijd - feilloos in kaart te brengen en ook daadwerkelijk uit te voeren. Het uitgangspunt daarbij is de zogeheten 'nul-meting': wat is er de afgelopen jaren uitgevoerd? Is er sprake van achterstallig onderhoud? Is al het in het verleden geplande onderhoud ook daadwerkelijk noodzakelijk of kunnen deze één of meerdere jaren worden doorgeschoven.

Bekijk onze video over Resultaat Gericht Samenwerken.
Resultaat gericht samenwerken


Thunnissen Onderhoud brengt de planning in beeld, draagt indien nodig alternatieven aan die op langere termijn minder kosten met zich meebrengen en draagt daarmee graag een steentje bij aan het waardebehoud van het onroerend goed en geeft een inzicht in de daadwerkelijk kosten van beheer en onderhoud.

De meerjarenonderhoudsplanningen (m.j.o.p) worden gemaakt door ons zusterbedrijf Extensa Ontwikkeling & Verkoop bv, deze voldoen geheel aan de NEN 2767.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Extensa.nl

Buiten kantooruren service (B.K.S.)

Thunnissen Onderhoud is er veel aan gelegen haar opdrachtgevers een optimale service te bieden, want storingen en schade treden ook buiten kantooruren op. Vandaar dat gewerkt wordt met een calamiteitendienst.

Met behulp van een semafoon zijn de dienstdoenden medewerkers altijd te bereiken. Per toerbeurt draaien zij een weekenddienst van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08:00 uur en op de overige dagen een nachtdienst van 17:00 uur tot de volgende dag 08:00 uur.

Overigens worden reparatieverzoeken binnen de kantooruren op de werkdagen doorgebeld naar ons kantoor via telefoonnummer (023) 548 54 60.

Service

Thunnissen Onderhoud Cruquius heeft door toename van het aantal klanten die een Service Level Agreement (SLA) hebben met Thunnissen Onderhoud een afdeling ingericht onder de naam Service.

Deze afdeling is geheel toegespitst op het verwerken en uitzetten van reparatie-opdrachten van iedere aard, met een omvang van € 100,00 tot € 10.000,00. Of het nu tegelwerk, metselwerk of timmerwerk betreft, alles kan in opdracht worden gegeven.

Op dit moment zijn er 4 binnendienstmedewerkers en 18 buitendienstmedewerkers werkzaam op deze afdeling en verwerken gemiddeld 7.000 opdrachten per jaar.

Vaste klanten:
  Ymere Service
  Woonzorg Nederland
  Pré Wonen
  Munnik VvE Beheer
  Stichting Spaarnesant
  De Hartekampgroep
  Dunavie
  Rijswijk Wonen

Vraag vrijblijvend naar onze raamovereenkomsten gekoppeld aan de Service Level Agreement en daarbij behorende tarieven.
Bel met ons kantoor (023) 548 54 60.