De organisatie
Thunnissen Onderhoud bouwt dagelijks aan continuïteit. Niet verwonderlijk als je nieuwbouw, renovatie, onderhoud en interieurontwerp tot je kernactiviteiten rekent. De onderneming heeft inmiddels een solide reputatie opgebouwd als middelgroot, regionaal opererend aannemersbedrijf voor de particuliere en utiliteitssector.
Veelzijdigheid als fundament
Goed bekeken legt Thunnissen Onderhoud een grote vernieuwingsdrang aan de dag. De veelzijdige dienstverlening krijgt inhoud door de kennis en kunde van de medewerkers in combinatie met de modernste hulpmiddelen. Daarin wordt dan ook voordurend geïnvesteerd. Thunnissen Onderhoud heeft het hele bouwvak onder één dak: van deskundige advisering tot en met een zorgvuldige uitvoering. Improviseren tijdens de uitvoering wordt als een uitdaging beschouwd. Dat biedt immers volop kansen om de brede know-how van Thunnissen Onderhoud optimaal tot zijn recht te laten komen!
Opvallend slagvaardig
De werkwijze van Thunnissen Onderhoud kenmerkt zich door een opvallende slagvaardigheid. De communicatielijnen zijn zowel intern als extern plezierig kort. Alle expertise is in eigen huis aanwezig; dat komt de snelheid van werken ten goede. Indien de omvang van een project dat noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid om ondersteuning te zoeken bij de Thunnissen Groep.

Deze bijzondere samenwerking kan Thunnissen Onderhoud alle projecten aan met betrekking tot onderhoud, herbestemming, nieuwbouw en interieurontwerp. De gezonde groei die in de afgelopen jaren is gerealiseerd, toont aan dat deze opzet veel opdrachtgevers aanspreekt.
Waarborg voor kwaliteit
Thunnissen Onderhoud hecht grote waarde aan een aanpak waarbij snelheid, kwaliteit en service voorop staan. De wensen van de opdrachtgever zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Meedenken met de klant tijdens de uitvoering is vervolgens van vanzelfsprekend, evenals zorgvuldig overleg voeren. De bewust gekozen samenwerking met louter gecertificeerde onderaannemers is bovendien een prima waarborg voor kwaliteit.
Milieuvriendelijk werken: natuurlijk doen!
Voor Thunnissen Onderhoud is milieuvriendelijk werken heel natuurlijk, want de zorg voor het milieu staat er hoog in het vaandel. Bij menig project ontstaan immers omvangrijke afvalstromen, waarmee verantwoord moet worden omgesprongen. Thunnissen Onderhoud zorgt ervoor dat deze afvalstromen op de juiste plaats terecht komen. Dat maakt immers optimale recycling mogelijk. Want voor ons milieu is geen moeite Thunnissen Onderhoud te veel! Overigens is diezelfde zorgvuldigheid van kracht met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van de medewerkers.